Съвети за Наемодатели на жилищни имоти

„Притежавам апартамент, със страхотна локация в един от централните софийски квартали, но вече втори месец никой не иска да го наеме, защо?“. Ако сте Наемодател трябва да имате предвид, че хубавото местоположение на апартамента, не е достатъчно за един потенциален Наемател.

Препоръчително е да се имат предвид следните характеристики

» Създаване на удобство и изграждането на доверие

След като сте взели решение за отдаване под наем, препоръчително е да имате подготвени документите, свързани със собствеността ви върху имота, договор за наем и приемо-предавателен протокол към него.
Подготвяйки тези документи, вие ще покажете на човека срещу вас, че искате максимално да улесните процеса на отдаване на вашето жилище и ще спечелите доверието му като покажете, че държите всичко да е законно и добре формулирано.
Важно! При неизпълнение на договорните отношения Наемодателят може да предяви претенция към Наемателя, както и да прекрати договора. Най-честите поводи за това са нередовното заплащане на наема, застрашаване на състоянието на жилището с извършване на некоректни действия (разрушаване или повреда), или системни нарушения на договорните задължения от страна на Наемателя.

» Подготовка на имота за оглед

Значително по-лесно се отдават апартаменти, които са подготвени за оглед, като това означава – почистено, добре проветрено и подредено жилище с премахнати ненужни вещи, с добро състояние на помещенията, врати, брави, прозорци, окабеляване, осветление и т.н.
Добрият вид на жилището ще помогне значително за скъсяването на процеса по отдаване.

Относно ремонтните дейности, дребните поправки, които се налагат от обикновената употреба на жилището, са за сметка на Наемателя (чл.231 от ЗЗД, замърсяване на стените и дограмите в помещенията, поправка на кранове, брави, контакти и др). Поправки на всички други повреди извън дребните се заплащат от Наемодателя, тъй като Законът го задължава да поддържа в изправност наетата вещ през целия наемен период (счупени при градушка стъкла, поправя протекъл покрив, прави ремонт на общите части и т.н.). Ако повредите са по вина на Наемателя, то той плаща за отстраняването им (чл. 231, ал. 2 от ЗЗД). Договора за наем може да бъде развален по реда на чл. 87 от ЗЗД, като даде на Наемодателя си подходящ срок за отсраняване на повредата и го предупреди , че след изтичнането му ще счита Договора за прекратен, при неспазване на ремонтните дейности.

» Определянето на пазарна цена на наема

Ключов момент за успешно отдаване на имота. Трябва да се има предвид следното, при надценена оценка загубите ви ще са предимно от времето, през което не сте получавали доход, поради неадекватната цена за наем. Прогнозите са, че един месец без наематели, води до приблизително 10% намаление на дохода ви (годишна база). Половин година би означавало, над 50% реализирани загуби. Ако имота е подценен, трябва да умножите месеците на сключване на договора по разликата която пропускате всеки месец, за да видите загубите, които реализирате.
Основните характеристики, които трябва да се имат предвид при определяне на пазарната цена:
- локация на жилището (близост до метро, градски транспорт, големи булеварди)
- площ
- брой стаи
- състояние на сградата (ново или старо строитество вкл.)
- обзавеждане
- парко място
- и не на последно място състояние на пазара.

Не се препоръчват разсъждения от типа „Купил съм апартамента за 70 000 €, и ще го отдавам за 500 € на месец за да си ‚избия‘ вложените пари за по-малко от 7 години“.

» Рекламиране на жилището

Услугата „Rent for real“ улеснява значително определянето на таргет групите, осъществяването на комуникацията с наемателите и предоставянето на достоветна информация отностно вашият имот.
Маркетирането е важен етап за успешното отдаване на имот под наем.


Основните предимствата от изброените характеристики по-горе:
1. Увеличаване на броя на потенциалните наематели.
2. Предоставяне на информация важна за наемателя.
3. Скъсяване на процеса по отдаване.
4. Минимална физическа и времева ангажираност на Наемодателя.
5. Ефективност и комфорт в отношенията на двете страни.